Auteur: womagalerij

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet.

Sinds begin 2019 is het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing. Het Vlaams Woninghuurdecreet, dat de vroegere Woninghuurwet vervangt is van toepassing op huurovereenkomsten die worden afgesloten sinds 1 januari 2019. Huurovereenkomsten van vóór die datum, vallen nog onder de oude regeling. Het nieuwe decreet tracht een beter evenwicht te vinden tussen het rendement van de…