Nieuws

Verplichting asbestattest bij verkoop.

Vanaf 23 november 2022 moet er bij de verkoop (of schenking) van elk gebouw gebouwd vóór 2001 verplicht een asbestattest aanwezig zijn. Dit zowel voor residentiële (woningen) als niet-residentiële gebouwen (winkels, kantoren, opslag). Vanaf 2032 zal elk gebouw van vóór 2001 sowieso een asbestattest moeten hebben. De bedoeling is om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Asbest werd vroeger veel gebruikt in de woningbouw omwille van slijtvastheid, onbrandbaarheid, isolatie of nog andere. Het inademen van kleine asbestvezels kan echter lijden tot ernstige longziekten. Het is al een tijd verboden te gebruiken in de woningbouw. Het kan in verschillende vormen en materialen voorkomen.

Hechtgebonden: o.a. leien (dak & gevel), golfplaten, schouwen, bitumen, vensterbanken, traptredes.          Niet-hechtgebonden: o.a. isolatie rond CV leidingen, pleisterwerken

 

Het asbestattest zorgt dus voor een inventarisatie van het mogelijk aanwezige asbest in een woning. Het attest vermeldt of een gebouw asbestveilig of niet-asbestveilig is.

 

Er staan eveneens een aantal mogelijke aanbevelingen vermeldt ivm verwijdering of te nemen maatregelen, al dan niet dringend. Een attest met kritische bevindingen zal een verkoop niet in de weg staan. Als het asbest in slechte staat is of als het bloot kwam te liggen bij renovatie zal het wel moeten verwijderd worden.

 

Enkel een gecertifieerde asbestdeskundige mag het attest opstellen. Hij zal daarvoor beroep doen op plannen, facturen, lastenboeken of andere mogelijke informatie over het gebouw. Er wordt tevens een inspectie gedaan ter plaatse om de toestand en het risico van eventuele asbesthoudende materialen in te schatten. Er worden ook minstens 2 stalen genomen van materialen welke dan onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Alle gegevens worden door de deskundige in een specifieke databank verwerkt. Op basis daarvan zal de OVAM dan een attest afleveren.

 

Een asbest attest is 10 jaar geldig . Zonder geldig asbestattest kan een verkoop niet doorgaan. De inhoud ervan moet vóór het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst vermeld worden. De eindconclusie, datum en unieke code moeten vermeld staan in de overeenkomst. Zodra er een attest opgemaakt is moet de inhoud ook bij een verhuring bekend gemaakt worden.

 

Luk Dobbelaere (3 december 2022)

%d bloggers liken dit: